Боровско съкровище – сребро с позлата, първа половина на IV век преди Хр. Ритон с протоме на галопиращ кон. Ритон с протоме на бик. Купа.