Изложбата подчертава уникалния дизайн на FENDI, създаден специално за много емблематични, всепризнати филми.