Ритони с глава на елен. 1.Върху рога е представена сцената на „Съдът на Парис“ с Атина, Хера, Афродита и Парис. 2.Върху рога са изобразени 2 сцени-борбата на Тезей с Маратонския бик и залавянето на Киренейската сърна от Херакъл.