КАМБАНИТЕ – МЕЖДУНАРОДЕН ПАРК НА ДЕЦАТА ОТ СВЕТА ВИДЕО

 

Основният архитектурен акцент на този паметник са четири вертикални пилона, високи по 37 м, ориентирани към четирите посоки на света и спираловидна композиция от два полуринга на различни нива с камбаните. В горния край на четирите пилона е оформена пространствена сфера, представляваща света. В нея спираловидно са разположени седем камбани, символ на седемте световни континента.

Като втора спирала около основното тяло са оформени бетонните модулни рингове с диаметър 60 м. Над 95 камбани от различни страни и обществени организации са монтирани и полусфери на тези рингове.