ОСМАНСКИ БАРОК В БАЙРАКЛИ ДЖАМИЯ

В центъра на Самоков се намира едно старо бижу – Байракли джамия. Тя е единствената в града, запазена до днес. Отдавна е превърната в музей и е паметник на културата от национално значение. За да я разгледате е необходимо да отидете до историческия музей в града, който е на 2-3 минути пешеходно разстояние и да си купите билет от там. Един от служителите на музея ще я отключи и ще се потопите в миналото.

Сградата се състои от голям молитвен салон, увенчан с купол с 14 прозореца, пред него има аркадно предверие с етаж за женското отделение харемлък. Встрани от салона е минарето със зидана украса.

Служителят ни разказва за композициите на украсата по стените. Стилът, в който е изрисувана е османски барок. Характерното за стенната декорация са типичните за Самоковската школа “перя” – гирлянди, букети във вази, драпирани платове и раковини, повлияни от западноевропейските барок и рококо.

Композициите са нарисувани артистично, с размах. Използвани са шаблони за да се постигне еднаквия вид. Цялото великолепие от багри избухва в слънцето на купола, което е било заличено, незнайно защо, веднага след изобразяването му и е открито едва при реставрацията. Давидовата звезда, която е в центъра на купола, символизира пътя към рая и небето. 

Украсата на Байракли джамия е впечатляваща и определено си заслужава да се разгледа. Влизъл съм в няколко джамии по света, но тази е с доста различна декорация, което я прави уникална, сама по себе си.

В близост до джамията е красивата Чадър чешма. Построена е през 60-те години на XX век. Изписана е в стила на самоковските декоративни традиции и прилича на чадър.