ИМА СВЕТЛИНА

Изложбата There is light накара хората да преживеят нещо специално.  Откъсна посетителите от ритъма на ежедневието им и ги потопи в друга реалност.

Между бетонните колони и тъмнината, NASIMO показа, че има светлина на 20 метра под земята  в бетонния паркинг на метростанция Интер Експо Център, ниво -2.  Една изложба, която всеки посетител изживя по свой начин.