ДЕКОРАЦИЯ ОТ СТАРИ ТУРСКИ КАЗАРМИ

Тези турски казарми, датиращи от ХVI век, са били разположени в пространството между старата църква Св. София, военния клуб и катедралата Св. Ал. Невски. Но, поради голям пожар през 1879 г., казармите са били унищожени. Днес останките от тях се намират на ъгъла на ул.Париж и ул.Шипка. Най-впечатляващото от тях са декоративните елементи. Как са изглеждали в завършен вид, няма как да знаем. Можем само да си представим, благодарение на малкото, което е останало до наши дни.

Изключително богата декорация с много детайли. Цветя и купи с плодове, кръгове с малък фриз и елипсовидни форми подредени симетрично. Прецизно изработени и останали като наследство от минали векове. Днес, те са малка прашинка в кутията със съкровища на София.