ДЕКУМАНУС МАКСИМУС

Декуманус Максимус е една от двете главни улици на Сердика с посока изток-запад. Това е била една от най-оживените градски улици през онази епоха. По нея е минавал император Константин Велики, когато е влизал в града. А днес е част от античен комплекс Сердика в подлеза при Министерски съвет, Парламента и Президентството. Ако сте минавали от там, едва ли сте си давали сметка, че по тази антична настилка е минавал император. Ширината на улицата е 7 метра.

Декуманус Максимус, Сердика
Декуманус Максимус, Сердика

Римските градове са построени по обща квадратна схема. В средата на града се намира форум. На форума се пресичат двете главни улици на града – Кардо с посока север – юг и Декуманус с посока изток – запад. Двете най-големи такива улици се допълвали с названието максимус.

Декуманус Максимус, Сердика

Декуманус Максимус започва от Източната порта в подлеза при Министерския съвет и свършва на Западната порта, при църквата Св.Йосиф. При разкопките е възстановена част от колонадата на широката улица, но малка част от нея е оригинална, запазена от посегателствата на времето. За стоежа на улицата са ползвани каменни плочи с неправилна форма и дори архитектурни елементи от украсата на разрушени сгради.

Декуманус Максимус, Сердика
Декуманус Максимус, Сердика

Кардо Максимус пък върви по посока Север-Юг. На нея са се намирали градските терми на Сердика и жилището на Магистрата. Улицатата е започвала от Северната порта, стигала е до форума, където се е пресичала с Декуманус Максимус и е продължавала до Южната порта на града. Реших да проверя посоката с компаса на телефона и бях впечатлен от точността на посоките. Стрелките заковаха точно на север-юг.

Кардо Максимус, Сердика
Кардо Максимус, Сердика

По-малките улици минавали успоредно на главните. Настилките показват, че някогашните римляни са били почитатели на рециклирането на материала и безотпадните технологии. В оригиналните настилки често се вижда втора употреба на архитектурни детайли като архитрав (греда). В късния V век и началото на VI век много от архитектурните декорации на езическите храмове и на други сгради са били премахнати и използвани пак в градежа на настилката.

Надпис над една от главните порти на Сердика.

Над всяка от четирите главни порти на града е имало надпис на старогръцки език, изписан върху големи варовикови блокове. Били са вградени над самите градски порти.

Декуманус Максимус, Сердика
Декуманус Максимус, Сердика

Под настилката на улиците са минавали водопроводи от глинени тръби с отклонения към сградите край улицата.

Декуманус Максимус, Сердика

За съжаление много малка част от тези антични улици са запазени до днес. Но, все пак може да стъпим по две от най-големите в Сердика, благодарение на останалото на отдавна отминали епохи.