ГЛУХИТЕ КАМЪНИ

Глухите камъни е един от най-големите тракийски култово-погребални комплекси в Източните Родопи. Възникнал е през ранножелязната епоха и е бил използван през Античността и Средновековието. От импровизирания паркинг до самите Глухи камъни разтоянието е около 40 минути пеша. Докато вървяхме на там се майтапехме, че се намират в първа глуха. В скалите са изсечени над 200 скални ниши, повечето от които с трапецовидна форма. Счита се, че в многобройните ниши по скалите са били поставяни урни с праха на починали представители на по-низшето съсловие.

Скала с тракийски ниши Петроглиф.
Глухите камъни.
Глухите камъни.

Централно място заема изсечената в скалите гробница на виден представител на тракийската аристокрация. До нея има стълба, която извежда до върха на скалата. Според някои учени по нея е преминавало религиозно шествие до площадката на върха, където жреците са извършвали своите свещенодействия. В комплекса има изсечен голям правоъгълен басейн служещ за водохранилище. Не съм го снимал защото беше покрит с найлони и гледката не е ок.

Глухите камъни.

Името на този обект идва от факта, че там няма ехо и затова е наречено Глухите камъни. Почитта на местното население към това свещено място е била толкова голяма и трайна, че през късната античност след като християнството е било прието за официална религия на Римската империя, през V век на това свещено за траките място е бил построен християнски храм.

Глухите камъни.
Глухите камъни.