ШЕЙТАН ДЕРЕ

Една от най-интересните природни забележителности в България. Шейтан дере е каньон образувал се в продължение на хиляди години от река Арда. Удивителния пролом е до стената на язовир Студен кладенец. Интересни форми създадени в резултат на активна вулканична дейност, образувайки кратери, които по-късно са частично разрушени от водата. Гледката от високо е впечатляваща. Преди неукротимите води на Арда да се влеят в язовир Студен кладенец, бързата вода разнася отломки от тях, като в резултат на въртеливото движение при среща със скалите ги стърже и постепенно започва да разяжда. Оформилите се вдлъбнатини, които с течение на времето придобиват по-масивен характер, стават причина за големи дупки в скалите, които геолозите наричат – абразивни кладенци. Тяхната големина е различна, като варира от съвсем малки, до огромни.

Тези невероятни форми, изваяни в скалите са в продължение на около километър. Човек има чувството, че се намира на Луната. Каньонът няма аналог на територията на нашата държава. Прилича на напукана и пресушена почва. Препоръчвам мястото на всички, които не са го посещавали.