ЕПИСКОПСКАТА БАЗИЛИКА НА ФИЛИПОПОЛ

Една антична забележителност, днес е най-модерният музей в Пловдив „на майн“. Епископската базилика на античния Филипопол заема централно място и в съвременния град. Тя е в близост до централния площад и католическата катедрала „Св. Лудвиг“ – един вечен пример за приемствеността на духовните идеи, които се предават от поколение на поколение през вековете.

Мозайката с пауна е символът на Епископската базилика днес.

Великолепният паун при централния вход на базиликата символизира безсмъртието. Заема централно място в мозайката от сцената Изворът на живота. Езическа идея, която ранните християни възприели. Той казвал на всички посетители, че Християнството е пътят към вечния живот. Това преходно пространство (нартекс) било символична граница между езичници и християни. То водело към най-важното място в базиликата, централният кораб, където бил олтарът и се провеждала литургията. Епископът е заставал върху централната мозайката с пауна преди литургия. От тук е виждал богомолците в базиликата. Когато е минавал през централния вход литургията започвала.

Пърият пласт с геометрични форми и мотиви в ограничена цветна палитра от черно, бяло и охра. 
Мозайките на Епископската базилика
Надписът на епископа.

Строителството на голяма и богато украсена църква като Епископската базилика представлявало значително усилие на общността. Затова когато южният кораб бил украсен с мозайки, събитието било отбелязано с надпис. За съжаление, само последните редове са частично запазени. „… направи мозайките, когато епископ беше […]киан.“ Все още е загадка дали името е било Лукиан или Маркиан, но надписът е първото свидетелство за съществуването на такъв епископ на Филипопол.

Мозайки в различни форми на Епископската базилика

Съвременните технологии правят посещението на музея много по-интересно и приятно за всички възрасти. Благодрение на 3D изображения, може да видите базиликата в пълния и блясък, макар и като компютърна анимация. 3D птици оживяват на голям екран и се разхождат около вас. А на гигантски дисплей може да направите мозайка по ваш дизайн, която се прожектира на пода. Разбира се най-важните експонати са самите мозайки на Епископската базилика.

Мозайки в различни фигури на Епископската базилика

Мозаечните подове на Епископската базилика рисуват забележителна картина – орнаменти, геометрични композиции, символи, птици. Те са свидетелство за майсторството на своите създатели, разказват истории и са наситени със символика.

За древните римляни Херакловият възел символизирал плодородие. По-късно той станал символ на вечната любов.

Епископската базилика била покрита за пръв път с мозайки в края на IV – началото на V век. С времето мозаечният под хлътнал, вероятно заради земетресение. Затова по-късно бил положен втори пласт мозайки.

Мозайките от първия пласт изобразяват основно геометрични композиции. Много от тях са разработени още в античното езическо изкуство и са възприети от ранните християни.

Мозайките на Епископската базилика

Най-ранните мозайки са и с най-опростен дизайн. Разположени в централния кораб, те изобразяват геометрични форми и мотиви в ограничена цветна палитра от черно, бяло и охра. Стилът бил характерен за I-IV век в западните части на империята, включително и Рим, и присъства и във Филипопол.

Първият слой мозайки в страничните кораби е коренно различен. Сложни геометрични мотиви и езически символи, възприети от християнското изкуство, образуват пищни комбинации в експлозия от цветове като бяло, охра, розово, червено, кафяво, зелено и синьо.

Вторият пласт мозайки се отличава с богатите си фигуративни композиции, които съчетават геометрични мотиви и символи с птици, цветя и плодове и пресъздават Райската градина. По-голямата част от втория пласт е изложен на втори етаж.

Птиците впечатляват с реализма и майсторската изработка.
Мозайките на Епископската базилика

На мястото на олтара, днес има модерно вито стълбище, което ви отвежда плавно на втори етаж. Тук са разположени мозайките с изображения на птици.

Модерното вито стълбище в Епископската базилика.
Деамбулаторий – коридор украсен с мозайки и колони.
Модерното вито стълбище в Епископската базилика.
Модерното вито стълбище в Епископската базилика.
Модерното вито стълбище в Епископската базилика.
Пауни, фазани, султанки, патици, папагали и токачки

Над 100 уникални изображения на птици, подредени диагонално по видове, някога изпълвали пода на централния кораб на Базиликата. През римската епоха много от тези птици били част от всекидневния живот. Гражданите на Филипопол отглеждали папагали и токачки като домашни любимци и вечеряли с фазани и патици, а търговците продавали на форума екзотични птици, като пауни и султанки.

За ранните християни тези птици имали символно значение. Пауните изобразявали безсмъртието, петлите символизирали св.Петър, патиците показвали провидението и бдителността. Заедно това пъстро ято от мозечни птици вероятно изобразявало Райската градина.

Мозайките на Епископската базилика
Мозайките на Епископската базилика
Мозайките на Епископската базилика

Музеят е разкошен и го препоръчвам на всички. В него има 2000 кв.м мозаечни подове. Ако сканирате QR кодовете на информационните табла, може да слушате информация за всеки експонат чрез мобилния ви телефон.

Гледка към католическата катедрала „Св. Лудвиг“

Ако сте в Пловдив, разгледайте мозайките на Епископската базилика на Филипопол.