Най-известното кръстовище в Токио – Шибуя кросинг. Гледката е уникална като светне зелена светлина за пешеходците.