Джамията Нераце, която по времена на Венецианците е била известна като църквата „Санта Мария“ и е била част от Августинският мъжки манастир.