Фиала.Фиала. Златото, от което е направена фиалата, се отличава по състав от това на ритоните.