КЪСНОАНТИЧНАТА КРЕПОСТ СТЕНОС

 Важността на прохода, носещ в древността името Суки, се определяла от преминаващия от тук главен главен по важност път пресичащ Балканския полуостров диагонално, от Белград до Цариград и носещ името Via Diagonalis. Древните римляни, с присъщата си прагматичност, изграждат в прохода мрежа от укрепления, които да играят възпираща роля срещу всеки враг, нахлул в границите на империята и предвижващ се по Via Diagonalis.

Укрепленията в прохода включвали три крепости и масивна триумфална арка, която била изградена на пътя, в най-високата точка на прохода. Арката била свързана с две  от крепостите посредством крепостни стени като така се преграждала цялата клисура и преминаването ставало невъзможно за всеки враг.

Важна част от тази изключителна, охранителна система е крепостта Стенос, местоположението на която също не е случайно. Крепостта била изградена върху възвишение, даващо отлична възможност на защитниците да наблюдават не само портата с пътя, но и целия район наоколо. Крепостта представлява военен гарнизон побиращ около 120 души. При строежа и били използвани най-модерните методи при крепостната  фортификация  от края на IV век.  Главният северен вход на крепостта е фланкиран от две петоъгълни островърхи кули, които дават редица предимства на зашитниците на гарнизона и го правят уникален за целия балкански полуостров. Крепостта има форма на неправилен правоъгълник и от юг е охранявана от една  също толкова внушителна триъгълна кула.

Освен главния вход тази могъща твърдина разполага с още пет по-малки  врати, разположени стратегически на всяка една от трите кули и двете надлъжни стени. С особено значение за военния гарнизон е и тайният проход, представляващ тунел минаващ под източната стена и достигащ до реката. Друг архитектурен елемент, отличаващ Стенос е аркадата, която заобикаля вътрешния двор от всички страни и придава на съоръжението един представителен  и красив облик.

Има дати със златни букви в българската история. Такъв е славният ден 17 Август 986 г., когато в прохода Траянови врата могъщия български владетел Самуил разбива огромната тридесет хилядна армия на византийския император Василий II.

Крепостта Стенос при прохода Траянови врата е частично възстановена. Намира се  в близост до Автомагистрала Тракия.

 

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave

SaveSave