ХРАМЪТ НА СКАЛАТА

Свети Йоан Летни е бившият параклис на село Пчелинци, което е потопено през 60-те години на 20 век и сега лежи на дъното на язовира. Представлява малък еднокорабен храм с покрив от каменни плочи. Вътре има частично запазени стенописи от 16 век.

От височината на параклиса се разкрива широка панорама към язовир Пчелина. Спокойствие, пеещи птички и шумът на вятъра се сливат хармонично в пейзажа. А, магията е там при храмът на скалата.